Energetyka wodna, czyli produkcja prądu z wody (Małe Elektrownie Wodne – MEW)

  • projektowanie koncepcyjne
  • projektowanie budowlano-wykonawcze
  • audyty stanu technicznego MEW
  • operaty wodno-prawne
  • decyzje środowiskowe
  • renowacja i rewitalizacja stopni wodnych / małych elektrowni wodnych
  • developing małych elektrowni wodnych
  • pośrednictwo kupna-sprzedaży małych elektrowni wodnych