Produkcja prądu z wiatru
• przydomowe elektrownie wiatrowe
• dachowe elektrownie wiatrowe
• elektrownie wiatrowe o pionowej i poziomej osi obrotu